Svenska församlingspensionärerna i Lovisa

NOMINERA ÅRETS FÖRENING

Svenska pensionärsförbundet utser Årets förening 2021. Nominera en förening som du tycker är värd att lyftas fram! Kriterierna för Årets pensionärsförening är:

-  Nya verksamhetsformer under coronaåret

-  Ökat medlemsantal

-  Digital verksamhet

Skicka in din nominering till verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 578 0248 senast 30.9.2021.
Årets förening utses av förbundets presidium och presenteras på höstmötet 2021.