Svenska församlingspensionärerna i Lovisa

Årets pensionär

Årets pensionär 2019 utses via en medlemsomröstning. Röstberättigade är alla som är medlem i någon av förbundets medlemsföreningar. Om man är medlem i två eller flera föreningar kan man bara rösta en (1) gång. Bland alla som röstat utlottas en kryssning för två personer.

Man kan rösta genom att fylla i röstsedeln som finns i God Tid nr 7/2019.

Röstsedeln ska vara kansliet tillhanda senast 25.10 under adress Svenskapensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet ”Årets pensionär”.
Man kan också rösta elektroniskt.

.