Svenska församlingspensionärerna i Lovisa

"Svenska församlingspensionärerna i Lovisa, r.f.är en förening som verkar inom församlingen och är ansluten till Svenska pensionärsförbundet.

Programmet för sammankomsterna skall följa tre riktlinjer. Vi vill ge:

  • Uppbyggelse
  • Upplysning
  • Underhållning

Varje sammankomst inleds med lystringssången "Räck mig din hand", en kort betraktelse och psalmsång.

Webbansvarig: Barbro Carlström

barbro.carlstrom(ät)pp.inet.fi