Svenska församlingspensionärerna i Lovisa

 Handledning i användning av iPad och datorer sker enligt överenskommelse, men vid föreningens olika aktiviteter (undantag: gymnastik) kan medlemmar också få IT-handledning.

Hitta viktiga saker på SPF:s IT-sidor!

Här är länken till kompendiet Datorns ABC

Kompendiet Datorns ABC har uppdaterats och delas ut till föreningarna enligt behov. Kompendiet är tänkt att fungera som introduktion för nybörjare som börjar använda pc med Windows 10. Ni kan läsa och ladda ner Windows10 Datorns ABC kompendiet

Här finns den viktigaste information om du vill uppgradera din dator till  Windows 11.

Dessutom finns kompendierna Android pekplattans ABC respektive Android telefonens ABC tillgängliga för nedladdning. Robert Riska, robert.riska@spfpension.fi, tfn 040 5783207

Pensionärsförbundets undervisningsfilmer, om hur man kommer igång med sin pekplatta.