Svenska församlingspensionärerna i Lovisa

Vårterminen 2023

 
12.01  Kino Marilyn: Härös film, Min älskade sjökapten
26.01 ​ Besök av bibliotekarie Tapani Häkkinen
09.02  SPFs it-koordinator Robert Riska, digifotografering
23.02   ​ Hur kan hemtjänsten betjäna pensionärer?
09.03  Vårmöte med stadgeenliga ärende
23.03  Födelsedagsfest där Börje Jönsas underhåller oss på dragspel
06.04  Skärtorsdag där programmet har påskkaraktär
20.04  Nya psalmer med kantor Vera Tollander
04.05  Vi firar 50 år som förening med middag och inbjudna gäster
18.05  Vårterminen avslutas med uteaktiviteter

I fortsättningen samlas vi vanligen på torsdagar, jämna veckor kl 13-15 i Församlingshemmets stora sal, Östra Tullgatan 6.

Program kan ändras pga coronapandemin! 

Smågruppsverksamhet:

Höstterminen inleds 05.09 med stolgymnastik.

Varje måndag kl. 11-12 är det lätt pensionärsgymnastik  i Församlingshemmet (Östra tullgatan 6).

 

Bibelstudiegruppen sammankommer varannan tisdag (jämna veckor) kl. 13.00 -14.30.  Bibelstudierna hålls vanligen i Vesperhemmets samlingssal (Smedsgränd 3). Nästa bibelstudieum hålls 24.01 kl 13. Välkommen med!

 

Kort- och brädspelsgruppen fortsätter sin verksamhet udda fredagar kl 13-15 i Vesperhemmets samlingssal (Smedsgränd 3).  Välkommen!