Svenska församlingspensionärerna i Lovisa

Agricola svenska församlling bildades 1.1.2019 och består av de svenska församlingarna i Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträska och Strömfors.

Är du intresserad av olika evenemang i Lovisa kan du öppna Evenemangskalendern 

Kotkanejdens pensionärer har en utmärkt webbsida, med viktig information för oss äldre. Den heter Åldras tryggt.

På Sibbo svenska pensionärsförenings sidor finns uppgifter om intressebevakning och vårdvilja.

Här kan du bekanta dig med suomi.fi och medborgarposten som småningom börjar användas allt mer i kontakten mellan myndigheter och medborgare.

Coronaintyg kan du printa ut från Mina Kanta-sidor

Motionera med hjälp av ledare på internet

Ibland råkar vi ut för en text skriven på ett annat språk. Google översättare kan kanske hjälpa dig.